ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khách hàng vui lòng đọc kỹ và nắm rõ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Lưu ý: Các cụm từ “liên minh”, “chúng tôi”, “thương hiệu” thể hiện cho OKVIP. Các cụm từ như: “khách hàng”, “bạn” chỉ cho người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi tham gia và sử dụng sản phẩm trên các nền tảng của OKVIP tức là bạn đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận các điều khoản sử dụng dưới đây.

Điều khoản đăng ký tài khoản

Để tham gia trải nghiệm các trò chơi online do OKVIP cung cấp, bạn cần trên 18 tuổi

Bạn cũng xác nhận rằng mọi thông tin bạn cung cấp khi đăng kí là đúng và chính xác. Bạn cũng đồng ý thay đổi thông tin khi có bất kỳ thay đổi.

Bạn đảm bảo rằng tài khoản của bạn là duy nhất sử dụng, không được tiết lộ thông tin cho bất cứ ai khác. Do đó tất cả hành động gây ra bởi quyết định của riêng bạn, và bạn là người chịu trách nhiệm toàn bộ.

Bạn chấp nhận việc tham gia trò chơi trực tuyến là hợp pháp trong khuôn khổ quyền hạn của bạn và bạn sẽ tuân thủ toàn bộ các luật – quy định được áp dụng.

Quy định trách nhiệm của OKVIP

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về nền tảng Trò Chơi Trực Tuyến uy tín và chất lượng để người chơi tham gia trải nghiệm.

Liên Minh không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho các nhà cung cấp dịch vụ Trò Chơi Trực Tuyến bên thứ ba được cung cấp trên nền tảng của Liên Minh.

Quy định quyền sở hữu

Tất cả nội dung được đăng tải trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, video, mã code, giao diện và bố cục trang, đều thuộc quyền sở hữu của OKVIP hoặc người cấp giấy phép của chúng tôi. Và được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ, bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác như DMCA.

Quy định về bảo vệ tài khoản cá nhân

Việc bảo mật thông tin tài khoản người dùng rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn sẽ tuân thủ theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi và ngưng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào (cho dù là tạm thời hay vĩnh viễn), mà không cần bất kỳ thông báo nào khác.

Bạn đồng ý rằng Liên Minh này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ thiệt hại nào nảy sinh do việc sửa đổi, tạm ngưng hoặc huỷ bỏ dịch vụ.

Quy định miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Trong giới hạn tối đa được luật pháp quy định, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất vật chất, tinh thần, chi phí hoặc thiệt hại vật chất (bao gồm nhưng không hạn chế việc mất doanh số, lợi nhuận, thương hiệu, dữ liệu) nảy sinh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xem thêm: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Quy định sửa đổi điều khoản chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện trên bất cứ lúc nào, mà không cần bất cứ thông báo nào khác. Tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi được hiểu như là bạn chấp thuận và đồng ý với những điều khoản này.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì đối với những điều khoản và quy định trên, vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua dịch vụ CSKH Online của Liên Minh OKVIP.